Regional TV

6 av 10 tittar på kommersiell TV varje dag och många använder också playtjänsterna som adderar ännu fler tittare till traditionell TV. Rörlig bild tillsammans med ljud är den medieform som förmedlar känslor bäst vilket gör mediet överlägset för att bygga varumärke med hjälp av känslodriven annonsering.

Visar alla 9 resultat