Cityreklam

Stockholms mest rörliga reklamplatser med över 2200 bussar i cirkulation genom city och mellan förorter i alla riktningar får du exponering 24 timmar om dygnet. Planera exponering efter område och räckvidd. Din målgrupp befinner sig med största sannolikhet mer i någon del av staden, där ska din kampanj rulla så klart.

Cityreklam

Stockholms mest rörliga reklamplatser med över 2200 bussar i cirkulation genom city och mellan förorter i alla riktningar får du exponering 24 timmar om dygnet. Planera exponering efter område och räckvidd. Din målgrupp befinner sig med största sannolikhet mer i någon del av staden, där ska din kampanj rulla så klart.

Låt bussarna bära ditt budskap!

Varför är bussreklam så effektiv? 
Det bor runt 2,4 miljoner människor i Stockholms län. De flesta rör sig dagligen på gator som trafikeras av bussar.
Länet rymmer en femtedel av Sveriges befolkning, men mer än en tredjedel av landets ekonomi utgår ifrån huvudstaden.
Att synas i Stockholm ger med andra ord långt mycket större effekt än att synas med samma frekvens någon annanstans.
Länet är centrum för både ekonomi och makt vilket gör det till en ovärderlig exponeringsyta för så väl opinionsbildning som kommersiella budskap.

Utvalda produkter