Integritetspolicy

 

Denna integritetspolicy beskriver hur lumoad.com använder och skyddar all information du ger oss. Vi åtar oss att se till att din integritet skyddas. Om du ger oss personuppgifter via lumoad.com kan du vara säker på att de endast kommer att användas enligt denna integritetpolicy.

Webbplatsbesökare

På samma sätt som de flesta webbplatser samlar lumoad.com in information som inte är personligt identifierbar av det slag som webbläsarprogram och servrar normalt gör tillgänglig, såsom typen av webbläsare, inställningar om önskat språk, refererande webbsida samt datum och tid för varje besökares begäran. Syftet hos lumoad.com med insamlingen av ej personligt identifierbar information är att bättre förstå hur besökarna till lumoad.com använder dess webbplats. Från tid till annan kan lumoad.com publicera sammanfattad ej personligt identifierbar information, t.ex. genom att publicera en rapport om trender i användningen av dess webbplats.

lumoad.com samlar även in information som eventuellt kan identifiera vissa personer, såsom IP-adresser (internet protocol). Dock använder inte lumoad.com denna information till att identifiera besökare och lämnar inte heller ut informationen till andra med undantag för enligt de omständigheter webbplatsen använder och lämnar ut personligt identifierande information enligt beskrivningen nedan.

Insamling av personligt identifierande information

Vissa besökare till lumoad.com väljer att interagera med lumoad.com på sätt som kräver att lumoad.com samlar personligt identifierande information.
Mängden och typen av information som lumoad.com samlar in beror på interaktionens art. Till exempel ber vi besökare som beställer via tjänsten att uppge b.la. namn, adress och en e-postadress.

I vart fall samlar lumoad.com in sådan information endast i den mån det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med lumoad.com. lumoad.com avslöjar inte personligt identifierande information annat än vad som beskrivs nedan. Och besökare kan alltid vägra att uppge personligt identifierande information, med förbehållet att det kan hindra dem från att utföra vissa aktiviteter som är förknippade med webbplatsen.

All information som samlas in på lumoad.com kommer att hanteras enligt lagstiftningen i GDPR.

Skydd av vissa personuppgifter

lumoad.com lämnar ut information som potentiellt identifierar personer eller identifierar personer enbart till de projektadministratörer, anställda, entreprenörer och samverkande organisationer som (i) behöver känna till informationen ifråga för att för behandla den åt lumoad.com eller tillhandahålla tjänster via lumoad.com och (ii) har accepterat att inte yppa den till andra. Vissa av dessa anställda, entreprenörer och samverkande organisationer kan befinna sig utanför ditt hemland. Genom att använda lumoad.com samtycker du till att denna information överförs till dem.

lumoad.com kommer inte att hyra ut eller sälja potentiellt personidentifierande och personidentifierande information till någon. Utöver de projektadministratörer, anställda, entreprenörer och samverkande organisationer enligt ovanstående beskrivning röjer lumoad.com potentiellt personidentifierande och personidentifierande information endast när detta krävs i lag, om du samtycker till att din information delas eller när lumoad.com i god tro anser att röjande är lämpligt för att skydda tillgångar eller rättigheter för lumoad.com , tredje part eller allmänheten.

Användning av personuppgifter

 • Vi använder informationen du tillhandahåller när du registrerar ett konto, deltar i våra evenemang, tar emot nyhetsbrev, använder vissa andra tjänster.
 • Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte har fått ditt tillstånd eller är tvungna att göra detta enligt lag.
 • Ibland skulle vi via e-post vilja skicka marknadskommunikation till dig som kan intressera dig. Om du har tackat ja till marknadsmaterial kan du tacka nej senare.
 • Du har rätt att när som helst förhindra oss att kontakta dig av marknadsföringsändamål. Om du inte längre vill att vi kontaktar dig för marknadsföringsändamål ber vi dig klicka på länken för att avsluta prenumerationen i slutet av e-postmeddelandet.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi förlitar oss på en eller flera av följande villkor för bearbetning:

 • vårt legitima intresse för att effektivt kunna leverera information och tjänster till dig,
 • uttryckligt samtycke från dig,
 • lagkrav.

Åtkomst till data

Du har rätt att begära en kopia av den information vi har om dig. Om du vill ha en kopia av vissa eller alla dina personuppgifter ber vid dig följa instruktionerna i slutet av detta avsnitt.

Bevarande av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter i våra system så länge vi behöver . Vi behåller kontaktinformation (såsom information om utsändningslistor) tills en användare avprenumererar eller begär att vi ska radera informationen från våra produktionssystem. Om du väljer att avprenumerera från en utskickslista kanske vi behåller viss begränsad information om dig för att kunna utföra din begäran.

lumoad.com kommer inte att radera personuppgifter från loggar och register som behövs för drift, utveckling av lumoad.com .
Om du vill begära att ditt konto och dess tillhörande data raderas ber vi dig skicka e-post till info@lumoad.com med din e-postadress för kontot.

Rättigheter i förhållande till din information

Du kan ha vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen kring de personuppgifter vi har om dig. Bland annat kan du ha rätt att:

 • begära en kopia på de personuppgifter vi har om dig,
 • begära att vi uppdaterar de personppgifter vi har om dig eller självständigt korrigera personuppgifter du tror är felaktiga eller ofullständiga,
 • begära att vi tar bort de personuppgifter vi har om dig på våra aktuella system eller begränsa hur vi använder dessa personuppgifter (mer information om borttagning ur arkivsystem finns i avsnittet ”Bevarande av personuppgifter”),
 • motsätta dig behandling av dina personuppgifter, och/eller
 • återkalla ditt samtycke att behandla dina personuppgifter (i den mån sådan behandling baseras på ditt samtycke och samtycke är den enda tillåtna basen för behandlingen).

Om du vill utöva dessa rättigheter du har eller vill förstå om dessa rättigheter gäller dig ber vi dig följa instruktionerna i slutet av denna integritetspolicy.

Tredjepartslänkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av utomstående och inte står under vår kontroll. När du följer en länk och lämnar information till en tredjepartswebbplats bör du uppmärksamma att vi inte ansvarar för informationen du uppger till sagda tredje part. Denna integritetspolicy gäller de webbplatser som är uppräknade i början av dokumentet, så när du besöker andra webbplatser, även om du nått dem genom att klicka på en länk på lumoad.com , bör du läsa deras egna integritetspolicyer.

Aggregerad statistik

lumoad.com kan samla in statistik om besökarnas beteende på dess webbplatser. lumoad.com avslöjar inte personligt identifierande information utöver vad som beskrivs i denna policy.

Cookie-filer

Dessutom samlas automatiskt information in om hur du använder vår webbplats med hjälp av ”cookie-filer”. Cookies är textfiler som sparas på din dator för att samla in internetloggar av standardtyp och information om användares beteende. Denna information används för att spåra besökarnas användning av webbplatsen och för att sammanställa statistiska rapporter om aktivitet på webbplatsen.

Förändringar i integritetspolicy

Även om de flesta ändringar troligen kommer att vara av mindre omfattning kan lumoad.com ändra sin integritetspolicy från tid till annan helt enligt eget gottfinnande. LumoAd.com uppmuntrar sina besökare att regelbundet besöka denna sida för att få information om eventuella ändringar dess integritetspolicy. Din fortsatta användning av denna webbplats efter att integritetspolicyn har ändrats innebär att du godkänner sådana ändringar.

Kontakt

Kontakta oss genom att skicka e-post till info@lumoad.com om du har några frågor kring vår integritetspolicy eller vilken information vi har om dig.