NEPA

Nepa tar fram konsumentinsikter för att hjälpa dig som annonsör att vårda och växa ditt varumärke och förbättra din avkastning på marknadsföringsinvesteringar. Genom mätningar hjälper de sina kunder att omvandla data till tillväxtmöjligheter. Nepa grundades i Sverige 2006 och arbetar nu globalt i över 50 länder.

NEPA

Nepa tar fram konsumentinsikter för att hjälpa dig som annonsör att vårda och växa ditt varumärke och förbättra din avkastning på marknadsföringsinvesteringar. Genom mätningar hjälper de sina kunder att omvandla data till tillväxtmöjligheter. Nepa grundades i Sverige 2006 och arbetar nu globalt i över 50 länder.

Ta reda på din varumärkesstyrka genom att mäta!

Efter avslutad kampanj och genomförd uppföljning får ni som annonsör en rapport med data på:

• Observation, hur många kommer ihåg att de har sett/hört din annons

• Avsändarkoppling, hur många anger ditt varumärke som avsändare av annonsen

• Buskapsförståelse, hur många har uppfattat budskapet med annonsen

• Helhetsintryck, generell uppfattning om annonsen

• Genomslag, skapar annonsen förändring i konsumenters beteende och attityder till ditt varumärke

• Alla ovanstående värden jämförs med Nepas databas av benchmarks.

Utvalda produkter