Mätning – Moodscores
Loading...
Loading...

Ger användbara analyser – kan användas direkt av arbetsgrupper utan att processas ytterligare, av exempelvis analytiker.
Ger snabba svar – resultatet av en mätning levereras inom 48 timmar.
Är kostnadseffektivt – en standardmätning kostar 14980kr.
Mäter det önskvärda – de faktorer som påverkar attityder och beteenden och som varumärken tjänar på att förmedla.
Ger ett gemensamt språk– för beställare, kreatörer och beslutsfattare när de pratar om hur känslor ger resultat
Mäter alla typer av marknadsföring – kan användas för allt från reklam och kommunikationslösningar till design och produktutveckling.
Kan användas innan, under och efter – en kampanj beroende på var i processen Moodscores används.
Tar fasta på erkända reklamgrepp – insikterna är baserade på beteendeekonomisk forskning kopplad till kreatörers och arbetsgruppers dagliga arbete.

Län

Mätning – Moodscores

14 980 kr

Mät dina reklamenheter för förstå deras förmåga att skapa känslor och effekt. Du kan också mäta skisser för att justera innehållet eller välja den bästa lösningen. Moodscores mätmetod går att applicera på alla typer av reklamenheter.

Moodscores erbjuder mätning av den emotionell styrkan i alla former av lösningar. Standardlösning till fast pris: en film om max 99 sekunder, en stillbild/avbildning, två eller tre bilder ingående i serie, en animering utan ljud, ljudfil om max 99 sekunder.

Resultatet redovisas i en presentation med sammanfattande värde för emotionell styrka, specifika värden för parametrarna Flyt, Acceptans och Sympati samt ytterligare 43 detaljvärden om önskvärda känslolägen.

Beställ här

Loading...

Ger användbara analyser – kan användas direkt av arbetsgrupper utan att processas ytterligare, av exempelvis analytiker.
Ger snabba svar – resultatet av en mätning levereras inom 48 timmar.
Är kostnadseffektivt – en standardmätning kostar 14980kr.
Mäter det önskvärda – de faktorer som påverkar attityder och beteenden och som varumärken tjänar på att förmedla.
Ger ett gemensamt språk– för beställare, kreatörer och beslutsfattare när de pratar om hur känslor ger resultat
Mäter alla typer av marknadsföring – kan användas för allt från reklam och kommunikationslösningar till design och produktutveckling.
Kan användas innan, under och efter – en kampanj beroende på var i processen Moodscores används.
Tar fasta på erkända reklamgrepp – insikterna är baserade på beteendeekonomisk forskning kopplad till kreatörers och arbetsgruppers dagliga arbete.

Län