Moodscores

Moodscores mäter din reklam och ger detaljerade insikter om vilka önskvärda känslolägen den väcker. Välbefinnande, överraskning och förståelse är exempel på önskvärda känslor. Dessa skapar gillande, förändrar attityder och leder till önskad handling.

Moodscores

Moodscores mäter din reklam och ger detaljerade insikter om vilka önskvärda känslolägen den väcker. Välbefinnande, överraskning och förståelse är exempel på önskvärda känslor. Dessa skapar gillande, förändrar attityder och leder till önskad handling.

Moodscores resultatrapport

Moodscores erbjuder mätning av den emotionell styrkan i alla former av lösningar. Standardlösning till fast pris: en film om max 99 sekunder, en stillbild/avbildning, två eller tre bilder ingående i serie, en animering utan ljud, ljudfil om max 99 sekunder.

Resultatet redovisas i en presentation med sammanfattande värde för emotionell styrka, specifika värden för parametrarna Flyt, Acceptans och Sympati samt ytterligare 43 detaljvärden om önskvärda känslolägen.

Moodscores förklarande film

Tillsammans med Nent Group har vi tagit fram en video som förklarar varför emotionellt stark reklam fungerar bättre och ger exempel på hur Moodscores kan användas.

Utvalda produkter