RAM

Research and Analysis of Media (RAM) är ett internationellt oberoende undersökningsföretag som har 20 års internationell erfarenhet av effektmätningar inom media. RAMs databas består av mer än 230 000 annonseffektivitetsmätningar baserade på 70 miljoner intervjuer världen över, vilket ger deras kunder omfattande benchmark-möjligheter och en unik kunskapsbas hur kommunikation fungerar oavsett medieplattform och branschsektorer. Genom RAMs effektmätningar får alla annonsörer insikter kring kampanjens minnesspår och effekt bland exempelvis de exponerade TV-tittarna, radiolyssnarma eller läsarna.

RAM

Research and Analysis of Media (RAM) är ett internationellt oberoende undersökningsföretag som har 20 års internationell erfarenhet av effektmätningar inom media. RAMs databas består av mer än 230 000 annonseffektivitetsmätningar baserade på 70 miljoner intervjuer världen över, vilket ger deras kunder omfattande benchmark-möjligheter och en unik kunskapsbas hur kommunikation fungerar oavsett medieplattform och branschsektorer. Genom RAMs effektmätningar får alla annonsörer insikter kring kampanjens minnesspår och effekt bland exempelvis de exponerade TV-tittarna, radiolyssnarma eller läsarna.

Ta reda på din varumärkesstyrka genom att mäta!

Kampanjmätning liten

• Denna rapport är lämplig för lokal- och regionala kampanjer.
• Upp till 100 respondenter
• Rapporten omfattar 4 sidor med information om observation, varumärkeskännedom, engagemang och action. KPI-index jämför och ger benchmark information mot liknande annonser.
• För onlinekampanjer ingår även tracking upp till 1,5 miljoner annonsvisningar med ett leveranskvitto som redovisar antalet exponerade kontakter, nerbrutet på kvinnor/män, fem åldersintervaller och annonsfrekvens.

Kampanjmätning mellan

• Denna rapport lämpar sig för riksannonsering
• Upp till 200 respondenter
• Rapporten omfattar 17 sidor med information om observation, varumärkeskännedom, engagemang och action. KPI-index jämför och ger benchmark information mot liknande annonser. Informationen och insikterna är även nedbrutet på kvinnor/män samt tre åldersintervaller, hur mottagarna av budskapet minns kampanjen, detaljer kring hur man uppfattar innehållet, vilket engagemang och vilken typ av action som kampanjen genererar.
• För onlinekampanjer ingår även tracking upp till 1,5 miljoner annonsvisningar med ett leveranskvitto som redovisar antalet exponerade kontakter, nerbrutet på kvinnor och män, fem åldersintervaller och annonsfrekvens.

Kampanjmätning stor

• Denna rapport lämpar sig för riksannonsering
• Upp till 300 respondenter
• Rapporten omfattar 21 sidor med information om observation, varumärkeskännedom, engagemang och action. KPI-index jämför och ger benchmark information mot liknande annonser. Informationen och insikterna är nedbrutet på kvinnor/män samt tre åldersintervaller, hur mottagarna av budskapet minns kampanjen, detaljer kring hur man uppfattar innehållet, vilket engagemang och vilken typ av action som kampanjen genererar. Rapporten redovisar även i procent vilka typer av känslor som kampanjen genererar hos mottagaren och vilka specifika målgrupper som sticker ut i jämförelse med övriga grupper.
• För onlinekampanjer ingår även tracking upp till 1,5 miljoner annonsvisningar med ett leveranskvitto som redovisar antalet exponerade kontakter, nerbrutet på kvinnor/män,
fem åldersintervaller och annonsfrekvens.

Utvalda produkter